این فرآیند یکی از اصلی ترین فرآیند سولفورزدایی در بازار کنونی هست. از زمانی که شرکت دانمارکی هالدر تاپسو (Haldor Topsoe) این فرآیند را در اواخر سال 1980 اختراع کرد این فرآیند به عنوان فرآیندی کارامد برای بازیابی گوگرد از فرآیندهای سولفورزدایی و تبدیل آن به اسید سولفوریک تجاری شد که همزمان بخار فشار بالا نیز تولید میکرد. این شرکت تا کنون بالغ بر 100 پروژه تا کنون انجام داده است.

فرآیند WSA برای فرآیندهایی که دارای جریان های زیر باشد عالی میباشد:

 • گاز هیدروژن سولفاید (H2S) مثلا در واحد تصفیه گاز با آمین
 • اسید سولفوریک ضایعاتی از واحد آلکیلاسیون در پالایشگاه نفت
 • گازهای خروجی از فرآیند کلوز
 • خروجی بویلر و نیروگاه در حالتی که از نفت سنگین برج وکیوم استفاده میکنند
 • گازهای فرآیندهای متالورژیکی مانند مس، روی و ...
 • تولید اسید سولفوریک

 

فرآیند تولید

 • احتراق: H2S + 1.5 O2 = H2O + SO2 + 518 kJ/mole
 •  اکسیداسیون در راکتور: SO2 + ½O2 = SO3 + 99 kJ/mole (در حضور کاتالیست وانادیومی)
 • هیدروژناسیون و تشکیل اسید گازی: SO3 + H2O = H2SO4 (g) + 101 kJ/mole
 • میعان کردن اسید تولیدی: H2SO4 (g) = H2SO4 (l) + 90 kJ/mole

با انرژی حاصله از این واکنشها در حدود 2-3 تن بخار فشار بالا به ازای تولید هر تن اسید سولفوریک تولید می شود.

کاربرد های صنعتی:

کارخانه ها و صنایعی که این فرآیند نصب میشود به شرح زیر میباشد:

 • پالایشگاههای نفت و گاز
 • پتروشیمی ها
 • صنایع متالورژی مثل مس، آهن، روی و ...
 • صنایع بر پایه ذغال سنگ
 • نیروگاهها
 • کارخانه های تولید اسید سولفوریک

چرا از فرآیند WSA برای فرآیندها استفاده کنیم؟

 • به ترکیب خوراک حساس نیست
 • نیازی به خشک کردن خوراک ورودی نیست
 • بیش از 99 درصد از سولفور به صورت اسید سولفوریک غلیظ صنعتی بازیابی شد
 • جنبه های جذاب اقتصادی طرح
 • سادگی در جانمایی فرآیند و سادگی در کار کردن با آن
 • بدون نیاز به آب فرآیندی

در زیر وبینار مربوط به این تکنولوژی و روشهای مختلف آن آمده است که پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر حتما تماشا کنید:

 

 

 

 

تولید اسید سولفوریک از اسید ضایعاتی و تولید اسید سولفوریک

فرآیند WSA میتواند برای تولید اسید سولفوریک از گوگرد و یا اسید ضایعاتی حاصله از فرآیندهای مختلف استفاده شود. فرآیند WSA یکی ار فرق های عمده ای که با دیگر فرآیندهای اسید سولفوریک دارد همراه بودن آب در گاز ورودی بر روی کاتالیست میباشد. دی اکسید گوگرد (SO2) در تماس با کاتالیست به تری اکسید سولفور (SO3) تبدیل می شود که این گاز با رطوبت موجود تشکیل اسید سولفوریک گازی میدهد. اسید سولفوریک گازی حاصل در مرحله بعد توسط کندانسور به مایع تبدیل شده و با کنترل دما و نسبت آب به گاز SO2 در ورودی اسید سولفوریک با غلظت های متفاوت میتوان تولید کرد.